Benefity

Kontrola Vašeho zdravotního stavu

Jedna z velkých výhod dárcovství krve je vyšetření krve dárce při každém odběru. Pokud zjistíme ve Vaší krvi nějakou odchylku, okamžitě budete informováni. Tato finančně nákladná, pravidelná laboratorní kontrola zdravotního stavu je pro dárce krve bezplatná

Pracovní volno po odběru

Podle zákona č. 262/2006 Sb, zákoníku práce, má dárce nárok na pracovní volno na cestu k odběru, vlastní odběr, cestu zpět a zotavenou po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin. Dárci náleží odměna s náhradou mzdy (ve výši 100% průměrné mzdy). Pokud odběr není proveden, náleží dárci toto volno jen na celou strávenou dobu na transfuzní stanici.

Odpočet ze základu daně

Novela zákona č. 254/2017 Sb., kterou se změnil zákon č. 586/1992 Sb., upravila částku, již si může poplatník odečíst od základu daně za odběr krve/krevní složky na 3 000 Kč. Úprava je platná již pro odběry od 1. 1. 2017.

Výhody a příspěvky dle vašeho zdravotního pojištění

Dárci ČPZP

Dárci OZP

Dárci VoZP

Dárci VZP ČR

Dárci RBP

Dárci ZP MV ČR

Extra výhody Ostrava

Extra výhody Opava

Extra výhody Třinec

– po každém odběru krve nadále vyšetřujeme jeden z jaterních testů (ALT).
– během kalendářního roku dle aktuální situace organizujeme pro dárce krve akce, na nichž jim předáváme drobné dárky

Ocenění Českého červeného kříže

Kapka krve1. odběr
Bronzová plaketa prof. Janského10. odběr
Stříbrná plaketa prof. Janského20. odběr
Zlatá plaketa prof. Janského 40. odběr
Zlatý kříž III. třídy80. odběr
Zlatý kříž II. třídy 120. odběr
Zlatý kříž I. třídy 160. odběr
Plaketa ČČK Dar krve – dar života250. odběr