Krevní centrum FN Ostrava, potřebuje všechny krevní skupiny A, B, AB, O‼ Kdo můžete, objednejte se!!! Více na 800 260 004.
Nemocnice a kontakty

Ostrava

Krevní centrum FN Ostrava
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

https://www.fno.cz/krevni-centrum
https://www.facebook.com/KrevFNO

Kontakty

(PO – PÁ 07:00 – 11:00, 12:00 – 14:30)
800 260 004   
krevni.centrum@fno.cz

Odběrové dny transfuzní stanice

Pondělí07:00 – 14:30
Úterý07:00 – 14:30
Středa07:00 – 14:30
Čtvrtek07:00 – 18:00
Pátek07:00 – 14:30

Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava patří mezi jedno z největších zařízení transfuzního lékařství/transfuzní služby v České republice.

Jeho hlavní vizí směrem do budoucna je stát se zpracovatelským centrem pro celou oblast Moravskoslezského kraje.

Transfuzními přípravky zajišťuje klinická zdravotnická zařízení v Ostravě a okolí. Produkuje plazmu, která je ve spolupráci se zahraničními zpracovateli přetvářena na krevní deriváty jako albumin, koncentráty faktorů VIII, IX, fibrinogen, antitrombin a imunoglobuliny.

Je vysoce specializovaným pracovištěm a poskytuje téměř komplexní služby z oboru transfuzního lékařství pro region Moravskoslezského kraje.

Opava

Hematologicko-transfuzní oddělení Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

https://www.snopava.cz/darci-krve
https://www.facebook.com/Transfuzn%C3%AD-odd%C4%9Blen%C3%AD-Slezsk%C3%A9-nemocnice-Opava-142350906480758/

Pavilon C

Poloha GPS:  49°55’59.3″N 17°52’42.0″E

Kontakty

(PO – PÁ 06:00 – 15:00)
800 800 127 (bezplatná linka)
553 766 493

K získání bližších informací o dárcovství krve, plazmy a krevních destiček na našem transfuzním oddělení můžete využít také kontaktní e-mailovou adresu: transfuzni.darci@snopava.cz

Odběrové dny transfuzního oddělení

Úsek evidence dárců (administrativa, vystavení potvrzení, objednávky, dotazy)

Pondělí – pátek06:00 – 15:00

Odběr dárců krve (příjem k odběru)

Příjem dárců (bez předchozího objednání)

Pondělí06:30 – 11:00
Úterý06:30 – 11:00
Středa06:30 – 11:00
Čtvrtek06:30 – 11:00

Příjem dárců (po předchozím objednání)

Pátek06:30 – 11:00

Odběry dárců plazmy (odběry pouze po předchozím objednání)

Pondělí06:00 – 12:00
Úterý06:00 – 12:00
Středa06:00 – 12:00
Čtvrtek06:00 – 12:00
Pátek06:00 – 12:00

Autologní odběry – autotransfuze (odběry pouze po předchozím objednání)

Středa10:00 – 12:00

Zařízení transfuzní služby Slezské nemocnice v Opavě zajišťuje odběry dárců krve a krevních složek pro výrobu transfuzních přípravků, odběry plazmy pro výrobu krevních derivátů a dále autologní odběry pacientům před operacemi.

Do věku 35 let se u nás lze rovněž zapsat do Českého národního registru dárců dřeně a můžete se tak jednou stát dárcem krvetvorných buněk nebo kostní dřeně.

U všech provedených odběrů je dle platné legislativy pro transfuzní službu zajištěno kompletní vyšetření vzorků v předepsaných testech. Odběry jsou zpracovávány na příslušné transfuzní přípravky a vstupní suroviny nutné k produkci krevních derivátů, je zabezpečeno jejich uskladnění a expedice klinickým oddělením SNO, klinickým oddělením SZZ Krnov a dalším zdravotnickým zařízením v blízkém okolí. Zpracovatelům je expedována zmražená plazma pro výrobu krevních derivátů, které následně podáváme našim pacientům v nemocnicích v Opavě a Krnově.

Karviná

Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná Ráj
https://www.facebook.com/Nemocnice-s-poliklinikou-Karvin%C3%A1-R%C3%A1j-109015587378244/
http://nspka.cz/cs/pacient/oddeleni/ostatni-oddeleni-karvina/hematologicko-transfuzni-oddeleni.html

Kontakty

(PO – PÁ 10:00 – 14:00)
596 383 559
596 311 775
800 900 559 (bezplatná linka)

Odběrové dny transfuzní stanice

Pondělí06:30 – 10:00
Úterý 06:30 – 10:00
Středa 06:30 – 10:00
Čtvrtek 06:30 – 10:00
Pátek 06:30 – 10:00

Transfuzní stanice v Karviné zahájila činnost 1. 7. 1963 vyšetřováním krevních skupin u těhotných žen. Historicky první odběr dárce krve se tu uskutečnil 14. srpna a do konce roku 1963 zde bylo provedeno 1 362 odběrů. O tři roky později jsme se stali první transfuzní stanicí v republice, která odebírala krev výhradně od bezpříspěvkových dárců. Jejich počet stále rostl a v roce 1967 přesáhl hranici 100 000.

K transfuznímu oddělení byla časem přiřazena hematologická laboratoř a ambulance klinické hematologie. Nároky na požadované množství odběrů a jejich zpracování si vyžádaly další stavební úpravy s nutností rozšíření stávajících prostor, takže od 9. 1. 1980 Hematologicko-transfuzní oddělení (HTO) NsP Karviná-Ráj začíná pracovat v nových budovách a laboratořích. Druhá větší přestavba dle požadavků Státního ústavu pro kontrolu léčiv proběhla v druhé polovině roku 1997.

V současné době HTO funguje jako etablované oddělení sestávající ze čtyř vzájemně kooperujících úseků – transfuzního oddělení, hematologických laboratoří, alergologicko-imunologické laboratoře a hematologické ambulance.

Transfuzní oddělení se profiluje jako odběrové a výrobní krevní centrum pro nemocnice našeho regionu.

V registru máme evidováno přibližně 5 000 aktivních dárců krve. Množstvím produkce se naše transfuzní stanice řadí k fakultním zařízením podobného typu. V loňském roce bylo provedeno přes 11 000 odběrů krve, plazmy a krevních destiček. Dárcovství na našem oddělení je plánované a multikomponentní, tzn. dárci jsou zařazováni do různých typů odběrů tak, aby spektrum následně vyráběných transfuzních přípravků optimálně naplňovalo potřeby klinických pracovišť a zároveň aby i samotné dárcovství bylo ze zdravotního hlediska pro dárce co nejvýhodnější.

Třinec

Hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Třinec, p.o.
Kaštanová 268, Dolní Líštná, Třinec, 739 61

https://www.nemtr.cz/index.php/cs/pacienti-a-navstevnici/pro-darce-krve
https://www.facebook.com/HTOTrinec

Kontakty

(PO – PÁ 10:00 – 14:00)
558 309 627
558 325 175

Odběrové dny transfuzního oddělení

Odběry dárců krve (po předchozím objednání)

Úterý06:00 – 08:00
Pátek06:00 – 09:00

Odběry dárců plazmy (po předchozím objednání)

Pondělí07:00 – 11:00
Úterý 09:30 – 11:00
Čtvrtek07:00 – 11:00

Autologní odběry = autotransfuze (po předchozím objednání)

Středa 07:00 – 09:00

Dárcovství kostní dřeně (bez předchozího objednání)

Pondělí – pátek 07:00 – 14:00

Ve spolupráci s Krevním centrem Fakultní nemocnice Ostrava provádíme odběry vzorků krve. Podrobněji viz odstavec Český národní registr dárců dřeně.

Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Třinec, p.o., které je významným článkem nemocničního komplementu, poskytuje své služby klinickým pracovištím Nemocnice Třinec, p.o. a Nemocnice Podlesí, a.s., též praktickým a odborným lékařům regionu Třince a Jablunkova.

Zajišťuje odběry krve pro výrobu transfuzních přípravků a odběry plazmy, jež je ve spolupráci se zahraničním zpracovatelem přetvářena na krevní deriváty (albumin, koncentráty faktorů VIII, IX, fibrinogen, antitrombin, imunoglobuliny), a také odběry autotransfuzí.

Hematologicko-transfuzní oddělení je v pravidelných intervalech podrobováno externím auditům pracovníky Státního ústavu pro kontrolu léčiv a zahraničního zpracovatele plazmy.

Hlavní vizí pracoviště směrem do budoucna je udržet si statut plnohodnotného transfuzního oddělení v regionu Frýdecko-Místecko.

Český národní registr dárců dřeně

http://www.kostnidren.cz/

Je databází dobrovolných potenciálních dárců kostní dřeně, ochotných v budoucnu, kdykoliv to bude třeba, darovat kousek sebe sama k záchraně života či zdraví lidí s vážnými poruchami krvetvorby.

Kritéria pro zápis nových dobrovolníků do ČNRDD

Na odběru krevních vzorků pro potřeby dárcovství kostní dřeně se podílejí všechna ZTS v Moravskoslezském kraji. Vzorky se pak shromažďují na KC a odtud jsou dopravovány do ČNRDD v Plzni.